Φωτοερμηνεία/Τηλεπισκόπηση: Εφαρμογές για μηχανικούς και πραγματογνωμοσύνες
Από 175€
18 ώρες
Μηχανολογικό σχέδιο 3D με το Solidworks
Από 275€
32 ώρες
Προστασία, συντήρηση και δομητικές επεμβάσεις βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
Από 275€
40 ώρες
Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία και Ενισχύσεις
Από 175€
16 ώρες
Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
Από 75€
8 ώρες
Μελέτες στατικής επάρκειας κτιρίων βάσει ΦΕΚ 350Β/16 και ΦΕΚ 1643Β/18
Από 75€
6 ώρες
ΚΑΝ.ΕΠΕ – Εφαρμογή στην μελέτη & την κατασκευή
Από 100€
14 ώρες
Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμού σε ΦΟ οπλισμένου σκυροδέματος – Θεωρητικό Υπόβαθρο
Από 75€
6 ώρες
Επισκευές Διάβρωσης Οπλισμού σε κτιριακά – Πρακτικό Μέρος
Από 75€
6 ώρες