Φωτοερμηνεία/Τηλεπισκόπηση: Εφαρμογές για μηχανικούς και πραγματογνωμοσύνες
Από 175€
18 ώρες
Μηχανολογικό σχέδιο 3D με το Solidworks
Από 275€
32 ώρες
Προστασία, συντήρηση και δομητικές επεμβάσεις βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
Από 275€
40 ώρες
Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία και Ενισχύσεις
Από 175€
<