Περιγραφή

Διήμερο ενημερωτικό και επιμορφωτικό σεμινάριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία,  συνολικής διάρκειας 6 ωρών σε συνδιοργάνωση με την TUV HELLAS.

 

Γενικές Πληροφορίες

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους. Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει τόσο τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας ΥΑΕ, ενώ παράλληλα αναλύονται θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκομένους με τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

 

Περιεχόμενα

Νομοθετικό Πλαίσιο Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 17/96)

 • Ευθύνες εργοδότη
 • Ευθύνες εργαζομένων
 • Ο ρόλος του Τεχνικού ασφαλείας
 • Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας
 • Βασικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας:
  • Σημάνσεις Απαγόρευσης, Προειδοποίησης, Υποχρέωσης
  • Νέα σηματοδοσία επικινδύνων Χημικών Ουσιών
  • Θόρυβος
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Προστασία κεφαλής
  • Προστασία άνω & κάτω άκρων
  • Προστασία ακοής
  • Προστασία αναπνευστικού
  • Πυροπροστασία
  • Νέο νομοθέτημα για τις ομάδες πυρασφάλειας (ΦΕΚ 2434/12-9-2014)
  • Ασφαλής κυκλοφορία στους χώρους εργασίας

 

Απευθύνεται σε

 • Διευθυντές/Προϊσταμένους τμημάτων
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Εργοδηγούς/Επιστάτες
 • Εργαζομένους σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων κ.α

 

Πρόγραμμα

 • Δευτέρα 25/07/2022 18:00 – 21:00
 • Τρίτη 26/07/2022 18:00 – 22:00

 

Εισηγητής: Γιώργος Γαλάνης

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

Πληροφορίες Συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής 180€

Δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο