2ημερο – Ώρες διεξαγωγής: 17:30 – 21:30

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 27 – 28  Φεβρουαρίου 2024  (κωδ. 09097501253)

Κόστος σεμιναρίου: 180€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Γενικές Πληροφορίες

1ο μέρος σεμιναρίου (4 ώρες): Κατάρτιση μηχανικών σε θέματα κτιριακής ηχομόνωσης

Περιεχόμενα:

  • Βασικοί νόμοι ακουστικής και ηχομόνωσης
  • Παράμετροι ηχομόνωσης προτύπων και κανονισμών
  • Ελληνικός Κτιριοδομικός Κανονισμός
  • Ακουστικές – ηχομονωτικές ιδιότητες υλικών
  • Μέτρηση παραμέτρων ακουστικής και ηχομόνωσης

2ο μέρος σεμιναρίου (4 ώρες): Μελέτη και υπολογισμός ηχομονωτικών λύσεων

Περιεχόμενα:

  • Μεθοδολογία μελετών ηχομόνωσης
  • Εφαρμογή 1: Μελέτη ηχομόνωσης αερόφερτου θορύβου μεταξύ γειτονικών χώρων
  • Εφαρμογή 2: Μελέτη ηχομόνωσης αερόφερτου θορύβου από το περιβάλλον
  • Εφαρμογή 3: Μελέτη ηχομόνωσης κτυπογενούς θορύβου μεταξύ ορόφων
  • Εφαρμογή 4: Μελέτη αντικραδασμικής προστασίας Η/Μ εξοπλισμού

Απευθύνεται σε

Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και ανακαίνισης στον κτιριακό τομέα

Εισηγητής

Δρ. Σπυρίδων Μουζακίτης

 

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Πληροφορίες Συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής: 180€

Δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο