Αρχές Μελέτης και Κατασκευής Υγροθερμομόνωσης Κτιριακού Κελύφους

Τώρα διαθέσιμο σε On Demand Video!

28 Ιουνίου 2018

Συνολική διάρκεια: 12 Ώρες

Περιγραφή

Ότι χρειάζεται να γνωρίζει ο Μηχανικός & ο Εργολάβος περί Υγροθερμομόνωσης Κτιριακού Κελύφους, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σε ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 12 ωρών, από την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Μηχανικός Online.

ΜΕΡΟΣ Ι
Διάρκεια: 4 ώρες

1. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Πηγές Υγρομετρικών Φορτίων
2. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Οι ιδιότητες των δομικών υλικών
3. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Συσσώρευση Υγρομετρικών Φορτίων
4. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Διαχείριση περιβαλλοντικών φορτίων μέσω της Υγροθερμομόνωσης

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Διάρκεια: 4 ώρες

1. Αρχές Σχεδιασμού – ΚΕΝΑΚ και Υγροθερμομόνωση – Ο ρόλος των συντελεστών λ, μ στην Υγροθερμομόνωση
2. Αρχές Σχεδιασμού – Το φαινόμενο του ‘Άρρωστου Κτιρίου’
3. Αρχές Σχεδιασμού – Θερμογέφυρες και Διαχείριση Υγρομετρικών Φορτίων

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Διάρκεια: 4 ώρες

1. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης κτιριακών ακμών
2. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης πλαγιοπληρώσεων
3. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης δώματος
4. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης υπογείων

Αντικείμενο

Το σεμιναριο πραγματεύεται τα αντικείμενα της Υγρομόνωσης και της Θερμομόνωσης σε κτιριακό Κέλυφος. Αναλύονται διεξοδικά οι αρχές της υγροθερμικής ανάλυσης, οι αρχές σχεδιασμού καθώς και οι μελέτες εφαρμογής σε συνήθεις περιπτώσεις.

Παράλληλα και χωρίς επιπλέον κόστος σε όσους παρακολουθήσουν με την υπηρεσία Video On Demand το σεμινάριο θα διανεμηθεί εξειδικευμένο λογισμικό για τις μελέτες εφαρμογής, για το οποίο θα υπάρχει εκπαιδευτική περιήγηση κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

Εισηγητής

Χρήστος Α. Ροδόπουλος
Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE

Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – DSTO Centre of Expertise in Structural Mechanics

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ

Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd

Πρόγραμμα

  • Πέμπτη 28-06-2018, 18:00 – 22:00
  • Σάββατο 30-06-2018, 12:00 – 16:00
  • Πέμπτη 05-07-2018, 18:00 – 22:00

 

Διοργάνωση

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε.

Υλικό

  • Διανομή και εκμάθηση 2 λογισμικών
  • Όλα τα αρχεία του σεμιναρίου με την παρουσίαση
  • PDF αρχείο με όλες τις απαντήσεις, στις ερωτήσεις που θα αποσταλούν από τους συμμετέχοντες από τις 6/7 έως τις 31/7
Παρακολούθηση Video On Demand