Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμού σε ΦΟ Οπλισμένου Σκυροδέματος - Θεωρητικό Υπόβαθρο

Τώρα διαθέσιμο σε On Demand Video!

5 Μαΐου 2018

Συνολική διάρκεια: 6 Ώρες

Περιγραφή

Μέρος 1. Βασικές γνώσεις Διάβρωσης Οπλισμού και παθολογία ηλεκτρολύτη

Μέρος 2. Διαδικασίες και Εξοπλισμός Ανίχνευσης τύπου και έκτασης διάβρωσης

Μέρος 3. Μελέτη Εφαρμογής Επισκευής

Μέρος 4. Υλικά, τεχνικές και υπολογισμός χρονοεπάρκειας επισκευής

Μέρος 5. Χρονισμός εργασιών, προϋπολογισμός έργου και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου

Αντικείμενο

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο για θέματα Διάβρωσης Οπλισμού και ειδικότερα στις διαδικασίες και τον εξοπλισμό ανίχνευσης της διάβρωσης και της έκτασής της, στην μελέτη και στα υλικά της εφαρμογής επισκευής, στον προϋπολογισμό των απαιτούμενων εργασιών και στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

Εισηγητής

Χρήστος Α. Ροδόπουλος
Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE

Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – DSTO Centre of Expertise in Structural Mechanics

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ

Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd

Πρόγραμμα

Σάββατο 05-05-2018, 13:00 – 19:00

Διοργάνωση

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε.

Υλικό

  • Η παρουσίαση του εισηγητή
  • Χρήσιμα αρχεία Excel για υπολογισμό επισκευών
  • Επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό

 

Παρακολούθηση Video On Demand