Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμού σε Κτιριακά – Πρακτικό Μέρος

Τώρα διαθέσιμο σε On Demand Video!

26 Μαΐου 2018

Συνολική διάρκεια: 6 Ώρες

Περιγραφή

Επισκευές στα συνηθέστερα προβλήματα διάβρωσης με επεμβάσεις ισοδύναμης ακαμψίας – Περιλαμβάνει τεχνικές, διαδικασίες, εξοπλισμό, υλικά και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου

Συγκεκριμένα

1. Στάδια μελέτης και εφαρμογής καθοδικής προστασίας  – Περιλαμβάνει επιλύσεις και παραδείγματα υφισταμένων έργων

2. Επισκευή Διάβρωσης Πόδα Υποστυλώματος με ανερχόμενη υγρασία – μόνιμη πηγή

3. Επισκευή Διάβρωσης κόμβου δοκού υποστυλώματος με πρόσβαση σε 2 παρειές

4. Επισκευή Διάβρωσης δοκού με πρόσβαση σε 1 παρειά

5. Επισκευή Διάβρωσης τοιχίων υπογείου με πρόσβαση σε 1 παρειά

6. Επισκευή Διάβρωσης θεμελίωσης με περιορισμένη εκσκαφή

7. Επισκευή Διάβρωσης πλάκας δώματος

Αντικείμενο

Το σεμινάριο έρχεται σε συνέχεια του σεμιναρίου ‘Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμού σε ΦΟ οπλισμένου σκυροδέματος’ που έγινε στις 05/05/2018 και θα επικεντρωθεί στο πρακτικό μέρος των Επισκευών Διάβρωσης Οπλισμού σε κτιριακά έργα. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν διεξοδικά οι επισκευές σε πρακτικό επίπεδο με επεμβάσεις ισοδύναμης ακαμψίας για τα συνηθέστερα προβλήματα διάβρωσης, περιλαμβάνοντας τεχνικές, διαδικασίες, εξοπλισμό, υλικά και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

Εισηγητής

Χρήστος Α. Ροδόπουλος
Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE

Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – DSTO Centre of Expertise in Structural Mechanics

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ

Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd

Πρόγραμμα

Σάββατο 26-05-2018, 12:00 – 18:00

Διοργάνωση

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε.

Υλικό

Ψηφιακό υλικό του σεμιναρίου

Παρακολούθηση Video On Demand