Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμών σε Κτιριακά – Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή

Περιλαμβάνει δύο σεμινάρια σε On Demand Video!

Συνολική διάρκεια: 13 Ώρες

Περιγραφή

Τα πάντα για την επισκευή διάβρωσης οπλισμών σε κτιριακά, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μέσα από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο που περιλαμβάνει δύο σεμινάρια συνολικής διάρκειας 13 ωρών – χρήσιμα υπολογιστικά φύλλα για υπολογισμούς επισκευών, τις παρουσιάσεις των σεμιναρίων σε Power Point, σημειώσεις και αποσπάσματα βιβλιογραφίας.

Αντικείμενο

Περιλαμβάνονται τα σεμινάρια:

 

1) Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμού σε ΦΟ οπλισμένου σκυροδέματος

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε θέματα Διάβρωσης Οπλισμού και ειδικότερα στις διαδικασίες και τον εξοπλισμό ανίχνευσης της διάβρωσης και της έκτασής της, στην μελέτη και στα υλικά της εφαρμογής επισκευής, στον προϋπολογισμό των απαιτούμενων εργασιών και στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

Μέρος 1. Βασικές γνώσεις Διάβρωσης Οπλισμού και παθολογία ηλεκτρολύτη

Μέρος 2. Διαδικασίες και Εξοπλισμός Ανίχνευσης τύπου και έκτασης διάβρωσης

Μέρος 3. Μελέτη Εφαρμογής Επισκευής

Μέρος 4. Υλικά, τεχνικές και υπολογισμός χρονοεπάρκειας επισκευής

Μέρος 5. Χρονισμός εργασιών, προϋπολογισμός έργου και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου

 

2) Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμού σε Κτιριακά – Πρακτικό Μέρος

Το σεμινάριο έρχεται σε συνέχεια του σεμιναρίου ‘Επισκευή Διάβρωσης Οπλισμού σε ΦΟ οπλισμένου σκυροδέματος’ που έγινε στις 05/05/2018 και επικεντρώνεται στο πρακτικό μέρος των Επισκευών Διάβρωσης Οπλισμού σε κτιριακά έργα. Συγκεκριμένα αναλύονται διεξοδικά οι επισκευές σε πρακτικό επίπεδο με επεμβάσεις ισοδύναμης ακαμψίας για τα συνηθέστερα προβλήματα διάβρωσης, περιλαμβάνοντας τεχνικές, διαδικασίες, εξοπλισμό, υλικά και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

Επισκευές στα συνηθέστερα προβλήματα διάβρωσης με επεμβάσεις ισοδύναμης ακαμψίας – Περιλαμβάνει τεχνικές, διαδικασίες, εξοπλισμό, υλικά και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου

Συγκεκριμένα:

1. Στάδια μελέτης και εφαρμογής καθοδικής προστασίας – Περιλαμβάνει επιλύσεις και παραδείγματα υφισταμένων έργων

2. Επισκευή Διάβρωσης Πόδα Υποστυλώματος με ανερχόμενη υγρασία – μόνιμη πηγή

3. Επισκευή Διάβρωσης κόμβου δοκού υποστυλώματος με πρόσβαση σε 2 παρειές

4. Επισκευή Διάβρωσης δοκού με πρόσβαση σε 1 παρειά

5. Επισκευή Διάβρωσης τοιχίων υπογείου με πρόσβαση σε 1 παρειά

6. Επισκευή Διάβρωσης θεμελίωσης με περιορισμένη εκσκαφή

7. Επισκευή Διάβρωσης πλάκας δώματος

Εισηγητής

Χρήστος Α. Ροδόπουλος
Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE

Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – DSTO Centre of Expertise in Structural Mechanics

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ

Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd

Πρόγραμμα

  • Σάββατο 05-05-2018, 13:00 – 19:00
  • Σάββατο 26-05-2018, 12:00 – 18:00

Διοργάνωση

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε.

Υλικό

  • Η παρουσίαση του εισηγητή
  • Χρήσιμα αρχεία Excel για υπολογισμό επισκευών
  • Επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό

 

Παρακολούθηση Video On Demand