Προστασία, συντήρηση και δομητικές επεμβάσεις βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Από: 275.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

40 ώρες

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Πιστοποιημένο CPD σεμινάριο για το υποχρεωτικό πρότυπο εφαρμογής ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 αναφορικά με την προστασία, την συντήρηση και τις δομητικές επεμβάσεις σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αντικείμενο

Αναλυτική παρουσίαση του υποχρεωτικού προτύπου εφαρμογής ΕΛΟΤ EN1504 για την προστασία, συντήρηση και τις δομητικές επεμβάσεις σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η διάρθρωση του αντικειμένου είναι αναλυτικά ως εξής:

 • Κατανόηση και αναγνώριση βασικών αιτιών φθοράς, βλαβών και αστοχιών σε κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Συσχετισμός τους με τις βασικές επί τόπου μεθόδους αποτίμησης των υλικών (σκυροδέματος και χάλυβα).
 • Κατανόηση και επιλογή των Αρχών και Μεθόδων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και συσχετισμός τους με τις βασικές αιτίες φθοράς σκυροδέματος και χάλυβα.
 • Συσχετισμός Μεθόδων και Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 με βάση Δείκτες επισκευαστικής Απόδοσης (Repair Performance Indicators).
 • Συσχετισμός της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διεθνών ισχυουσών μεθόδων πιθανολογικής θεώρησης του κύκλου ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα με τις βασικές αρχές και μεθόδους συντήρησης σκυροδέματος που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.
 • Εισαγωγική Ανάλυση των αρχών της πιθανολογικής προσέγγισης της φθοράς των κατασκευών από σκυρόδεμα και ο συσχετισμός τους με την ανάλυση του κύκλου ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 μέρος 1, 9 & 10.
 • Η φυσικοχημεία της πρόσφυσης
 • Βασικές χημικές γνώσεις για τις τεχνολογίες βαφών/επικαλύψεων
 • Βασικές χημικές γνώσεις για την τεχνολογία υδροφοβισμών/ εμποτισμών
 • Επιλογή συστημάτων υδροφοβισμού / εμποτισμού
 • Μορφές αστοχίας συστημάτων βαφής
 • Μηχανισμοί αστοχίας συστημάτων προστασίας επιφανειών
 • Συμβατότητα συστημάτων επιφανειακής προστασίας
 • Ικανότητα διαπνοής συστημάτων βαφής
 • Μηχανισμοί χημικής αποδόμησης των βαφών
 • Μηχανισμοί αστοχίας συστημάτων προστασίας επιφανειών
 • Φυσικά χαρακτηριστικά της πρόσφυσης
 • Υποστρώματα και πρόσφυση
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την συνάφεια στους κατασκευαστικούς αρμούς
 • Συγκολλητικά υλικά επισκευών
 • Πρόσφυση στις διεπιφάνειες δομικών υλικών
 • Συμβατότητα επισκευαστικών υλικών και σκυροδέματος
 • Επιλογή υλικών ενεμάτωσης (ρητίνες, μικροτσιμέντα)
 • Μεθοδολογία εφαρμογής ενεμάτων (εξοπλισμός προετοιμασίας και ενεμάτωσης, όργανα μετρήσεων)
 • Εσπίεση υλικών ενεμάτωσης σε πυρόπληκτο σκυρόδεμα
 • Αξιολόγηση ενεματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος
 • Σχεδιασμός συστημάτων αγκύρωσης
 • Αγκύρια και στερεωτικά μέσα στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας
 • Ανάλυση αστοχίας συστημάτων αγκύρωσης
 • Αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής
 • Επιλογή αγκυρώσεων και περιβάλλον
 • Χημικά αγκύρια
 • Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης
 • Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση διάβρωσης οπλισμού
 • Αποκατάσταση παθητικοποίησης οπλισμού
 • Βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος στις χημικές δράσεις
 • Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέματος
 • Έλεγχος καθοδικών ζωνών σιδηροπλισμού – Φαινόμενα άρχουσας ανόδου
 • Καθοδική προστασία οπλισμού- Μέθοδοι ανάλυσης
 • Συστήματα καθοδικής προστασίας – Μέρος Α: με θυσιαζόμενα στοιχεία
 • Συστήματα καθοδικής προστασίας – Μέρος Β: με ενεργά συστήματα

Υλικό

Παρουσίαση του εισηγητή ή/και πολλά χρήσιμα αρχεία

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

40 ώρες

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα