Προστασία, συντήρηση και δομητικές επεμβάσεις βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

290.00

Κατηγορία:
Πρόγραμμα:

23/10/19: 18:00-22:00
30/10/19: 18:00-22:00
02/11/19: 10:00-14:00
06/11/19: 18:00-22:00
09/11/19: 10:00-14:00
13/11/19: 18:00-22:00
16/11/19: 10:00-14:00
20/11/19: 18:00-22:00
23/11/19: 10:00-14:00
27/11/19: 18:00-22:00

CPD Πιστοποίηση:

Δίδεται πιστοποιητικό CPD μετά από επιτυχή online εξέταση. Κόστος εξέτασης: 75€

Γλώσσα:

Ελληνικά

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Πιστοποιημένο CPD σεμινάριο για το υποχρεωτικό πρότυπο εφαρμογής ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 αναφορικά με την προστασία, την συντήρηση και τις δομητικές επεμβάσεις σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι συμμετέχοντες  παραλαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό CPD μετά από επιτυχημένη online εξέταση*. Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση CPD του σεμιναρίου στα ακόλουθα link. (CPD explained, CPD certified partner)

 Περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις στην ψηφιακή αίθουσα – Εξασφαλίστε από τώρα την συμμετοχή σας

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Με την αγορά παραλαμβάνετε στο email σας link για την είσοδό σας στην ψηφιακή αίθουσα τις ώρες που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το σεμινάριο. Για την παρακολούθησή του δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός πέρα από απλή γραμμή adsl internet, και μικρόφωνο (εάν επιθυμείτε την άμεση επικοινωνία μέσω προφορικού λόγου – εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων)

*Η Online εξέταση έχει πρόσθετο κόστος 75€

Αντικείμενο

Αναλυτική παρουσίαση του υποχρεωτικού προτύπου εφαρμογής ΕΛΟΤ EN1504 για την προστασία, συντήρηση και τις δομητικές επεμβάσεις σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η διάρθρωση του αντικειμένου είναι αναλυτικά ως εξής:

Μέρος 1 (6 ώρες)

 • Κατανόηση και αναγνώριση βασικών αιτιών φθοράς, βλαβών και αστοχιών σε κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Συσχετισμός τους με τις βασικές επί τόπου μεθόδους αποτίμησης των υλικών (σκυροδέματος και χάλυβα).
 • Κατανόηση και επιλογή των Αρχών και Μεθόδων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και συσχετισμός τους με τις βασικές αιτίες φθοράς σκυροδέματος και χάλυβα.
 • Συσχετισμός Μεθόδων και Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 με βάση Δείκτες επισκευαστικής Απόδοσης (Repair Performance Indicators).
 • Συσχετισμός της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διεθνών ισχυουσών μεθόδων πιθανολογικής θεώρησης του κύκλου ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα με τις βασικές αρχές και μεθόδους συντήρησης σκυροδέματος που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.
 • Εισαγωγική Ανάλυση των αρχών της πιθανολογικής προσέγγισης της φθοράς των κατασκευών από σκυρόδεμα και ο συσχετισμός τους με την ανάλυση του κύκλου ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 μέρος 1, 9 & 10.

Μέρος 2 (8 ώρες)

 • Η φυσικοχημεία της πρόσφυσης
 • Βασικές χημικές γνώσεις για τις τεχνολογίες βαφών/επικαλύψεων
 • Βασικές χημικές γνώσεις για την τεχνολογία υδροφοβισμών/ εμποτισμών
 • Επιλογή συστημάτων υδροφοβισμού / εμποτισμού
 • Μορφές αστοχίας συστημάτων βαφής
 • Μηχανισμοί αστοχίας συστημάτων προστασίας επιφανειών
 • Συμβατότητα συστημάτων επιφανειακής προστασίας
 • Ικανότητα διαπνοής συστημάτων βαφής
 • Μηχανισμοί χημικής αποδόμησης των βαφών
 • Μηχανισμοί αστοχίας συστημάτων προστασίας επιφανειών

Μέρος 3  (10 ώρες)

 • Φυσικά χαρακτηριστικά της πρόσφυσης
 • Υποστρώματα και πρόσφυση
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την συνάφεια στους κατασκευαστικούς αρμούς
 • Συγκολλητικά υλικά επισκευών
 • Πρόσφυση στις διεπιφάνειες δομικών υλικών
 • Συμβατότητα επισκευαστικών υλικών και σκυροδέματος

Μέρος 4  (4 ώρες)

 • Επιλογή υλικών ενεμάτωσης (ρητίνες, μικροτσιμέντα)
 • Μεθοδολογία εφαρμογής ενεμάτων (εξοπλισμός προετοιμασίας και ενεμάτωσης, όργανα μετρήσεων)
 • Εσπίεση υλικών ενεμάτωσης σε πυρόπληκτο σκυρόδεμα
 • Αξιολόγηση ενεματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος

Μέρος 5 (6 ώρες)

 • Σχεδιασμός συστημάτων αγκύρωσης
 • Αγκύρια και στερεωτικά μέσα στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας
 • Ανάλυση αστοχίας συστημάτων αγκύρωσης
 • Αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής
 • Επιλογή αγκυρώσεων και περιβάλλον
 • Χημικά αγκύρια
 • Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης

Μέρος 6 (6 ώρες)

 • Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση διάβρωσης οπλισμού
 • Αποκατάσταση παθητικοποίησης οπλισμού
 • Βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος στις χημικές δράσεις
 • Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέματος
 • Έλεγχος καθοδικών ζωνών σιδηροπλισμού – Φαινόμενα άρχουσας ανόδου
 • Καθοδική προστασία οπλισμού- Μέθοδοι ανάλυσης
 • Συστήματα καθοδικής προστασίας – Μέρος Α: με θυσιαζόμενα στοιχεία
 • Συστήματα καθοδικής προστασίας – Μέρος Β: με ενεργά συστήματα

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τετάρτη 23/10/19
18:00 – 22:00

Τετάρτη 30/10/19
18:00 – 22:00

Σάββατο 02/11/19
10:00 – 14:00

Τετάρτη 06/11/19
18:00 – 22:00

Σάββατο 09/11/19
10:00 – 14:00

Τετάρτη 13/11/19
18:00 – 22:00

Σάββατο 16/11/19
10:00 – 14:00

Τετάρτη 20/11/19
18:00 – 22:00

Σάββατο 23/11/19
10:00 – 14:00

Τετάρτη 27/11/19
18:00 – 22:00

Για όσους εξασφαλίσουν συμμετοχή (και μόνο για αυτούς) αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Live θα υπάρχει η επιλογή της on demand παρακολούθησης του video του σεμιναρίου και η απάντηση των ερωτημάτων τους μέσω email.

 

Υλικό

 • Παρουσίαση του εισηγητή ή/και άλλα χρήσιμα αρχεία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Πρόγραμμα:

23/10/19: 18:00-22:00
30/10/19: 18:00-22:00
02/11/19: 10:00-14:00
06/11/19: 18:00-22:00
09/11/19: 10:00-14:00
13/11/19: 18:00-22:00
16/11/19: 10:00-14:00
20/11/19: 18:00-22:00
23/11/19: 10:00-14:00
27/11/19: 18:00-22:00

CPD Πιστοποίηση:

Δίδεται πιστοποιητικό CPD μετά από επιτυχή online εξέταση. Κόστος εξέτασης: 75€

Γλώσσα:

Ελληνικά

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα