Πληροφορίες Εισηγητή

Αλέξανδρος Καραπέτσης

Dipl-Eng, MSc

Πολιτικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διαχείριση Κατασκευών και τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και υποψήφιος διδάκτορας στην Περιβαλλοντική Μηχανική

Βιογραφικό

Ο Αλέξανδρος Καραπέτσης είναι Πολιτικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διαχείριση Κατασκευών και τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και υποψήφιος διδάκτορας στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της τεχνικής εταιρείας “Tritoxo Project Management”, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, στα συστήματα αξιοποίησης ΑΠΕ και στην Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτηρίων. Τέλος, είναι Ενεργειακός Ελεγκτής και Επιθεωρητής σε Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Σεμινάρια