Πληροφορίες Εισηγητή

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Dipl-Ing, Msc, PhD

Δρ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Υλικών Κατασκευής

Βιογραφικό

Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1980 στην Αθήνα.

Φοίτησε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Συνέχισε στο ίδιο Τμήμα μεταπτυχιακές σπουδές με τίτλο “Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών Ω.Σ.“.

Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην Τεχνολογία Σκυροδέματος με θέμα “ Μηχανικά Χαρακτηριστικά και Ανθεκτικότητα Αυτοσυμπυκνούμενων Σκυροδεμάτων (ΑΣΣ) με Ελληνικά Υλικά”.

Εργάστηκε στο Τεχνικό τμήμα της Sika Hellas ABEE ως Μηχανικός Προϊόντων και στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ως Μηχανικός Έρευνας.

Σήμερα εργάζεται ως Target Market Manager Refurbishment (Υπεύθυνος Τομέα Αποκατάστασης) στη Sika Hellas ABEE.

Εισηγητής στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης, αρχές προστασίας και συντήρησης & δομητικές επεμβάσεις βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 της TUV Austria.

Σεμινάρια