Πληροφορίες Εισηγητή

Στυλιανός Σκαράκης

Dipl-Ing, Msc

Msc Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ με εμπειρία στους τομείς της τηλεπισκόπησης – φωτοερμηνείας, της φωτογραμμετρίας και των GIS

Βιογραφικό

O Στυλιανός Σκαράκης είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Αποφοίτησε το 2010 από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του ΕΜΠ ενώ το 2012 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του εκτείνονται στους τομείς της τηλεπισκόπησης-φωτοερμηνείας, της φωτογραμμετρίας, των GIS, της πολεοδομίας καθώς και των μελετών υδατικών πόρων.

Εργάζεται ως ελευθέρους επαγγελματίας μηχανικός από το 2010 ασχολούμενος με την σύνταξη, τοπογραφικών διαγραμμάτων, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, μελέτες φωτοερμηνείας, κατασκευές τεχνικών έργων, ανακαινίσεις, πραγματογνωμοσύνες – ενστάσεις επί των δασικών χαρτών κτλ.

Σεμινάρια