Σε συνδιοργάνωση με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι, αφού αναλύσει τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα έργο και κατηγοριοποιήσει τα έργα ανάλογα με το μέγεθος του και την θέση της υλοποίησης τους, να αναλύσει τα βήματα που οφείλει να ακολουθήσει ένας μηχανικός για να μελετήσει και να σχεδιάσει τις λεπτομέρειες του προκειμένου να υλοποιηθεί η καλύτερη δυνατή εγκατάσταση.

Αντικείμενο

Η θεματολογία που πραγματεύεται το σεμινάριο είναι η ακόλουθη:

• Διαχωρισμός έργου ανάλογα με το μέγεθος του

• Διαχωρισμός έργου ανάλογα με την τοποθέτηση του

• Στοιχεία που απαρτίζουν το φωτοβολταϊκό έργο

• Έννοια και είδη φωτοβολταϊκών πλαισίων

• Αντιστροφείς και στοιχεία λειτουργίας τους

• Είδη βάσεων και που χρησιμοποιείται η καθεμία

• Είδη καλωδίων διασύνδεσης

• Υποσταθμοί ανύψωσης χαμηλής τάσης προς μέση τάση

• Οι στόχοι της μελέτης και του σχεδιασμού του φωτοβολταϊκού έργου

• Αντικείμενα της μελέτης και του σχεδιασμού

• Επιλογή των υλικών του έργου

• Μελέτη και επιλογή καλωδίων διασύνδεσης στοιχείων

• Χωροθέτηση του έργου και ανάλυση σκιάσεων

• Διαστασιολόγηση των αντιστροφέων του συστήματος

• Γενική διαστασιολόγηση του συστήματος

• Χρήση λογισμικού στον σχεδιασμό και παραδείγματα

• Προσομοίωση λειτουργίας συστήματος

• Πρόβλεψη της παραγωγής

• Χρονικό πλάνο υλοποίησης έργου

• Οργάνωση εργασιών υλοποίησης έργου

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο είναι αναλυτικό και πλήρες όσον αφορά τα βήματα μελέτης ενός φωτοβολταϊκού έργου και απευθύνεται και σε στελέχη που διαθέτουν κάποια εμπειρία, αλλά και σε νέους μηχανικούς που θέλουν να ξεκινήσουν ή μόλις έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Πρόγραμμα

  • Τετάρτη 18/05/2022 10:00 – 14:00
  • Πέμπτη 19/05/2022 10:00 – 14:00

 

Εισηγητής

Νικόλαος Παπαναστασίου

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ – MSc Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο