Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης – Νομοθεσία, διαδικασία τακτοποίησης και ειδικές περιπτώσεις

Από: 145.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

12 ώρες

Εισηγητής:

Αναστασία Μητρακάκη

Αναστασία Μητρακάκη

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Σύμβουλος τεχνικής νομοθεσίας ΤΕΕ/ΤΚΜ – Εισηγήτρια σε σεμινάρια του ΤΕΕ για την ρύθμιση αυθαιρέτων και την έκδοση οικοδομικών αδειών
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Επιμορφωτικό – συμβουλευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 12 ωρών για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και συγκεκριμένα για την σχετική νομοθεσία, την διαδικασία τακτοποίησης και την ανάλυση ειδικών περιπτώσεων. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται τα κύρια άρθρα του Ν4495/17 και διασαφηνίζονται ειδικές περιπτώσεις και συνήθη σφάλματα στην διαδικασία τακτοποίησης μέσω χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.

 

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του σεμιναρίου συνοψίζεται στις εξής ενότητες:

1η Ενότητα (3 ώρες)

 • Εισαγωγή
  • Τι είναι η Αυθαίρετη δόμηση – Αιτίες διόγκωσης του φαινομένου –
   Παθογένειες
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
  • Σκοπός ισχύοντος νομοθετικού Πλαισίου για το δομημένο περιβάλλον
  • Ισχύουσες και σχετικές αναμορφωτικές/τροποποιητικές διατάξεις
 • Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων

  • Παρουσίαση και ανάλυση των άρθρων 81 – 87, του Ν 4495/17 , ως ισχύει μετά την αναμόρφωση/τροποποίηση βασικών του σημείων με νεότερες διατάξεις
  • Παραδείγματα – Κύρια σημεία κατά τη διαδικασία προσδιορισμού και καταγραφής/δήλωσης των αυθαιρέτων

2η Ενότητα (3 ώρες)

 • Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων
  • Παρουσίαση και ανάλυση των άρθρων 88 – 98, του Ν 4495/17 , ως ισχύει μετά την αναμόρφωση/τροποποίηση βασικών του σημείων με νεότερες διατάξεις
  • Παραδείγματα – Κύρια σημεία κατά τη διαδικασία προσδιορισμού και καταγραφής/δήλωσης των αυθαιρέτων

3η Ενότητα (3 ώρες)

 • Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων
  • Παρουσίαση και ανάλυση των άρθρων 99 – 111, του Ν 4495/17 , ως ισχύει μετά την αναμόρφωση/τροποποίηση βασικών του σημείων με νεότερες διατάξεις
  • Παραδείγματα – Κύρια σημεία κατά τη διαδικασία προσδιορισμού και καταγραφής/δήλωσης των αυθαιρέτων

4η Ενότητα (3 ώρες)

 • Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων
  • Παρουσίαση και ανάλυση των άρθρων 112 – 125, του Ν 4495/17 , ως ισχύει μετά την αναμόρφωση/τροποποίηση βασικών του σημείων με νεότερες διατάξεις
  • Παραδείγματα – Κύρια σημεία κατά τη διαδικασία προσδιορισμού και καταγραφής/δήλωσης των αυθαιρέτων
 • Περί υποχρέωσης σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης Στατικού Ελέγχου / εκπόνησης Μελέτης Στατικής Επάρκειας (ΥΑ 19409-1507/11-05-18)
 • Προθεσμίες – Παρατάσεις
 • Ειδικά Θέματα επί της διαχείρισης της λογισμικής εφαρμογής δήλωσης αυθαιρέτων κατασκευών/χρήσεων –
  • Μεταφορά δηλώσεων
  • Αλλαγή διαχειριστή
  • Επαγγελματικά δικαιώματα μελών ομάδας Έργου
  • Έκδοση/ισχύς βεβαίωσης νομιμότητας
  • Ανάρτηση αρχείων κλπ

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

12 ώρες

Εισηγητής:

Αναστασία Μητρακάκη

Αναστασία Μητρακάκη

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Σύμβουλος τεχνικής νομοθεσίας ΤΕΕ/ΤΚΜ – Εισηγήτρια σε σεμινάρια του ΤΕΕ για την ρύθμιση αυθαιρέτων και την έκδοση οικοδομικών αδειών
Περισσότερα