Αποτίμηση & Ενισχύσεις Κτιρίων με Φ.Ο. από Ο/Σ βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων – Μελέτη & Εφαρμογή

Από: 240.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

20 ώρες

Εισηγητής:

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Αθανάσιος Κοντιζάς, Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Dipl-Ing, Μsc, PhD
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Υλικών – Target Market Manager Refurbishment (Υπεύθυνος Τομέα Αποκατάστασης) στην Sika Hellas ΑΒΕΕ
Περισσότερα

Αθανάσιος Κοντιζάς

Dipl-Ing, Msc
Msc πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στις στατικές μελέτες κτιριακών έργων ειδικών απαιτήσεων σχεδιασμού
Περισσότερα

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Dipl-Ing, Msc, PhD
Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Μέλος της επιτροπής έρευνας των EN1998-1, ΕΝ1998-3 και ΚΑΝΕΠΕ

Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Εξειδικευμένο επιμορφωτικό σεμινάριο για την αποτίμηση και την ενίσχυση κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε επίπεδο μελέτης και εφαρμογής σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του σεμιναρίου χωρίζεται σε τρία μέρη και συνοψίζεται στις εξής ενότητες:

Μέρος Α: Το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιo (Eurocodes)

 • Δράσεις
 • Στόχοι Επιτελεστικότητας
 • Συλλογή Δεδομένων
 • Αποτίμηση
 • Έλεγχοι
 • Μέθοδοι Επέμβασης / Αναβάθμισης
 • Η επόμενη (2η) γενιά των Ευρωκωδίκων για την μελέτη αποτίμησης & αναβάθμισης υφιστάμενων κατασκευών

Εισηγητής: Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 

 

Μέρος Β: Modeling and Design

Ι. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

 • Δεδομένα (γεωμετρία, υλικά)
 • Προσομοίωση φορέα (μέλη, κόμβοι, συνδέσεις, στηρίξεις)
 • Φορτίσεις
 • Μέθοδοι ανάλυσης βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων
 • Αποτελέσματα Ανάλυσης

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 • Ελαστική Ανάλυση
   • Καθολικός συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς (τοπικοί δείκτες m)
   • Έλεγχοι επάρκειας σε όρους δυνάμεων
 • Μή γραμμική Ανάλυση
   • Έλεγχοι εφαρμοσιμότητας
   • Καμπύλη ικανότητας
   • Ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων
   • Έλεγχοι επάρκειας σε όρους παραμορφώσεων

ΙΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1.    Μέθοδοι ενίσχυσης & προσομοίωσης ανάλογα το είδος του στοιχείου και το καθεστώς ανεπάρκειας

 • Ενίσχυση Υποστυλωμάτων έναντι κάμψης
 • Ενίσχυση Υποστυλωμάτων έναντι διάτμησης
 • Ενίσχυση Υποστυλωμάτων έναντι περίσφιγξης
 • Ενίσχυση Υποστυλωμάτων έναντι πλαστιμότητας
 • Ενίσχυση Δοκών έναντι κάμψης
 • Ενίσχυση Δοκών έναντι διάτμησης
 • Ενίσχυση Τοιχωμάτων έναντι κάμψης
 • Ενίσχυση Τοιχωμάτων έναντι διάτμησης
 • Ενίσχυση Πλακών

2.    Εισαγωγή Νέων Δομικών Στοιχείων στο προσομοίωμα ως αντισεισμική ενίσχυση

ΙV. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Επανέλεγχος απόκρισης του ενισχυμένου φορέα
 • Έλεγχοι επάρκειας ενισχυμένων δομικών μελών
 • Αξιολόγηση σεισμικής συμπεριφοράς του συνόλου του δομήματος πριν και μετά την ενίσχυση

Εισηγητής: Αθανάσιος Κοντιζάς

 

Μέρος Γ: Μέθοδοι εφαρμογής 

 • ΕΛΟΤ ΕΝ1504
  • Σύντομη εισαγωγή 
 • Συστήματα επισκευής & προστασίας
  • Τεχνικές εφαρμογής
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Κανονιστικό πλαίσιο
  • Εναλλακτικές μέθοδοι ενίσχυσης
 • Εκτοξευμένο Σκυρόδεμα
  • Τεχνικές εφαρμογής
  • Ποιότητα υλικού
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Κανονιστικό πλαίσιο
 • Αγκυρώσεις σε έργα επεμβάσεων
  • Τεχνικές εφαρμογής
  • Πιστοποιήσεις
 • Ενισχύσεις με σύνθετα ινοπλισμένα πολυμερή
  • Τεχνικές εφαρμογής
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Κανονιστικό πλαίσιο

Εισηγητής: Νίκος Αναγνωστόπουλος

Σε ποιους απευθύνεται

 • Πολιτικούς Μηχανικούς

Εισηγητές

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Καθηγητής ΕΑΠ στο τμήμα “Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές” 

Αθανάσιος Κοντιζάς
Msc. Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων (Στατικά Γ΄)

Νίκος Αναγνωστόπουλος
PhD. Πολιτικός Μηχανικός – Target Market Manager Refurbishment SIKA HELLAS

Οφέλη

 • Σημειώσεις με πρωτογενές, συγκεντρωμένο και πολύ λεπτομερές εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό που θα το βρει και ο πιο προχωρημένος στο αντικείμενο ιδιαίτερα βοηθητικό.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί)

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

20 ώρες

Εισηγητής:

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Αθανάσιος Κοντιζάς, Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Dipl-Ing, Μsc, PhD
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Υλικών – Target Market Manager Refurbishment (Υπεύθυνος Τομέα Αποκατάστασης) στην Sika Hellas ΑΒΕΕ
Περισσότερα

Αθανάσιος Κοντιζάς

Dipl-Ing, Msc
Msc πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στις στατικές μελέτες κτιριακών έργων ειδικών απαιτήσεων σχεδιασμού
Περισσότερα

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Dipl-Ing, Msc, PhD
Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Μέλος της επιτροπής έρευνας των EN1998-1, ΕΝ1998-3 και ΚΑΝΕΠΕ

Περισσότερα