Αρχές Αποκλεισμού και Διαχείρισης Υγρασίας στα Τεχνικά Έργα

Από: 140.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

11 ώρες

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Εξειδικευμένο επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με την διαχείριση και τον αποκλεισμό της υγρασίας στα τεχνικά έργα. Αναλυτική παρουσίαση του σχετικού θεωρητικού υποβάθρου και αναλυτικά παραδείγματα για συνήθεις περιπτώσεις.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του σεμιναρίου  χωρίζεται σε τρία μέρη και συνοψίζεται στις εξής ενότητες:

1ο μέρος (4 ώρες)

 • Η έννοια του πορώδους
 • Απορροφητικότητα, διαπερατότητα, υγροσκοπικότητα και διάχυση υδρατμών
 • Πηγές υγρασίας στο κτιριακό κέλυφος
 • Αιολική ή προσπίπτουσα κατακρήμνιση (wind driven rain)
 • Παράδειγμα 1: Προσπίπτουσα κατακρήμνιση
 • Φορτίο κατακρήμνισης σε στέγες, εξώστες και δώματα
 • Επίπεδα Δώματα Ωφέλιμη Επιφάνεια Απορροής
 • Εξώστες – Ωφέλιμη Επιφάνεια Απορροής
 • Παράδειγμα 2: Ωφέλιμη Επιφάνεια Απορροής
 • Φυτεμένα Δώματα – Ωφέλιμη Επιφάνεια Απορροής
 • Συστήματα υδροσυλλογής όμβριων υδάτων
 • Ρυθμός παγίδευσης και ρυθμός εκροής
 • Επιλογή συστήματος υδροσυλλογής για δώματα και εξώστες – Γραμμικοί Υδροσυλλέκτες και Υδροσυλλέκτες σημείου
 • Επιλογή σωλήνων εκροής

2ο μέρος (3 ώρες)

 • Εδαφική συλλογή βαρυτικού φορτίου κατακρήμνισης
 • Ανερχόμενη υγρασία
 • Υδραυλική επαφή αρνητικής και θετικής πίεσης
 • French Drainage σχεδιασμός και κατασκευή
 • Συστήματα υγρομόνωσης έναντι υδροφορέα

3ο μέρος (4 ώρες)

Συστήματα απορροής σε:

 • Τοιχία Ανιστήριξης
 • Υφιστάμενη Οδοποιία
 • Πάρκα, πλατείες κλπ

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο συνίσταται σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στο φυσικό φαινόμενο της υγρασίας και στις μεθόδους διαχείρισης και αποκλεισμού της στα τεχνικά έργα.  Απευθύνεται σε :

 • Μηχανικούς
 • Κατασκευαστές
 • Τεχνίτες
 • Εμπόρους υλικών κατασκευών
 • Φοιτητές

Εισηγητές

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE

Οφέλη

 • Σημειώσεις με εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό
 • Βοηθητικά αρχεία excel για υπολογισμούς
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

11 ώρες

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα