Εκπόνηση Τοπικών & Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ & ΕΠΣ)

Από: 130.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

6 ώρες

Εισηγητής:

Λάμπρος Κίσσας

Λάμπρος Κίσσας

Υποψ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο το Πολεοδομικό Δίκαιο – Εργάζεται στην Γενική Δ/νση Χωροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Άριστος των πολεοδομικών θεμάτων – Επιβλέπων σε δεκάδες μελέτες πολεοδομικών σχεδίων
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 6 ωρών σχετικά με τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών ΤΠΣ & ΕΠΣ, την κατανόηση της νομολογίας και των βασικών εννοιών του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

Ομάδα – Στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών, ιδιώτες, δημοσίους υπαλλήλους και άλλους μηχανικούς που εμπλέκονται στην εκπόνηση, κατάρτιση, τροποποίηση ή αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού (ΤΠΣ & ΕΠΣ).  Το πρόγραμμα αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών ΤΠΣ & ΕΠΣ, την κατανόηση της νομολογίας και των βασικών εννοιών του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως περιγράφονται στο νομικό πλαίσιο, αλλά και τα οφέλη από την γνώση των ανωτέρω διαδικασιών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Είναι η παροχή ή βελτίωση των γνώσεων και η κατανόηση της τεχνικής ορολογίας σχετικά με τα ΤΠΣ & τα ΕΠΣ, η κατάρτιση του προσωπικού των ανωτέρω φορέων σε ότι αφορά τις διαδικασίες και τα στάδια εκπόνησης/διάρθρωσης των μελετών ΤΠΣ & ΕΠΣ. Επιπλέον στοχεύει στην επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων στα ανωτέρω θέματα.

Προς τον σκοπό της ταχείας και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας καταρτίζονται α) προγράμματα εκπόνησης ΤΠΣ & ΕΠΣ, β) προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατ., γ) προγράμματα ΖΥΣ Δόμησης, δ) προγράμματα αναγνώρισης οδών.

Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Η υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος πολεοδομικής μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει την εκπόνηση 227 ΤΠΣ και ΕΠΣ έχει ξεκινήσει με την προκήρυξη του συνόλου των μελετών από το ΤΕΕ, με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.

Μέσω των ΤΠΣ και ΕΠΣ, θα θεσπιστούν χρήσεις γης, όροι δόμησης, θα οριοθετηθούν περιοχές προστασίας, ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης και ειδικών αστικών κινήτρων, θα γίνουν οριοθετήσεις οικισμών και ρεμάτων, θα καθοριστούν δίκτυα μεταφορών και κατασκευών, θα γίνουν χαρακτηρισμοί κοινοχρήστων οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές ξεμπλοκάροντας επενδύσεις κλπ.  Επίσης, θα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

 

Θεματικές Ενότητες

Κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν οι απαραίτητες νομικές διατάξεις που αφορούν την εκπόνηση των ΤΠΣ & ΕΠΣ. Δηλαδή οι ν.4759/20 και ν.4447/16, με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την πλήρωση των παραπάνω νόμων. Κυρίως θα εστιάσουμε και θα παρουσιάσουμε τα εξής Κεφάλαια του ν.4759/20, με τις αντίστοιχες Υπ. Αποφάσεις (όπου έχουν εκδοθεί. Πχ, Προδιαγραφές Εκπόνησης ΤΠΣ, ΕΠΣ, Οριοθέτησης Οικισμών, Αναγνώρισης Οδών,κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια  /  – Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια  / – Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής  / – Οριοθέτηση οικισμών και λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα υποδειχθούν κρίσιμα σημεία για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την εκπόνηση των μελετών ΤΠΣ & ΕΠΣ και παρουσιάσεις μέσα από άρθρα ¨λεπτών εννοιών¨ των διατάξεων. Απορίες ή τυχόν ερωτήσεις θα απαντώνται όλες κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ή και αργότερα (εάν τυχόν προκύψουν και δεν αρκεί ο χρόνος ή κάτι άλλο).

 

Εισηγητής

Λάμπρος Κίσσας

Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Υποψ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο το Πολεοδομικό Δίκαιο
Εργάζεται στην Γενική Δ/νση Χωροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Άριστος γνώστης των πολεοδομικών θεμάτων – Επιβλέπων σε δεκάδες μελέτες πολεοδομικών σχεδίων

 

Οφέλη

  • Το υλικό του σεμιναρίου σε ψηφιακή μορφή
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

6 ώρες

Εισηγητής:

Λάμπρος Κίσσας

Λάμπρος Κίσσας

Υποψ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο το Πολεοδομικό Δίκαιο – Εργάζεται στην Γενική Δ/νση Χωροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Άριστος των πολεοδομικών θεμάτων – Επιβλέπων σε δεκάδες μελέτες πολεοδομικών σχεδίων
Περισσότερα