Υπολογισμοί ηλεκτρικών χαρακτηριστικών γραμμών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάσει ΕΛΟΤ 60364 – Ανάλυση και αιτιολόγηση στα νέα απαιτούμενα υλικά

Από: 175.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

12 ώρες

Εισηγητής:

Στέφανος Τουλόγλου

Στέφανος Τουλόγλου

Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και από το 1982 μέχρι το 2015 διατέλεσε εκπαιδευτικός της Σιβιτανιδείου Σχολής (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Διαθέτει συγγραφικό έργο σε τεχνικά βιβλία ειδικότητας Ηλεκτρολόγου και εκτενή αρθρογραφία σε τεχνικά περιοδικά και εφημερίδες για διάφορα ηλεκτρολογικά θέματα
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 12 ωρών για τους Υπολογισμούς των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών γραμμών, με ταυτόχρονη ανάλυση και αιτιολόγηση στα νέα απαιτούμενα υλικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364.

 

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του σεμιναρίου καλύπτει τις βασικές και απαιτούμενες γνώσεις – σε όλα τα επίπεδα – από το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο, το επίπεδο Σχεδιασμού, την διαδικασία Υπολογισμών των διαφόρων  ηλεκτρικών γραμμών έως και το στάδιο της Επιλογής των Κατάλληλων Υλικών Προστασίας σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η Ηλεκτρική Εγκατάσταση.

Θεματολογία

Α. Στοιχεία για το Νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ  60364 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 • Το νομοθετικό πλαίσιο (ΥΑ101195-2021/ΦΕΚ4654-Β`/8-10-2021) των Γενικών και Ειδικών απαιτήσεων για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που ουσιαστικά καθιερώνει το πρότυπο, του ΕΛΟΤ HD 60364
 • Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, από υπερεντάσεις, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα, προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και μειώσεις της τάσης, προστασία από το ηλεκτρικό τόξο
 • Συνεργασία μεταξύ των διατάξεων του ηλεκτρικού εξοπλισμού για προστασία, απομόνωση, διακοπτική λειτουργία και έλεγχο
 • Επιλογή – εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού & ηλεκτρικών γραμμών
 • Διατάξεις γείωσης και ισοδυναμική προστασία

 

Β. Υπολογισμοί των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών γραμμών

  • Ανάλυση μεθοδολογίας για τον Υπολογισμό ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των διάφορων ηλεκτρικών γραμμών μιας εγκατάστασης
  • Προσδιορισμός της μεθόδου εγκατάστασης
  • Υπολογισμός της ονομαστικής τιμής της έντασης του ρεύματος ηλεκτρικής γραμμής φορτίου
  • Προσδιορισμός των συντελεστών διόρθωσης θερμοκρασίας (k1) και ομαδοποίησης (k2)
  • Προσδιορισμός της διατομής του καλωδίου (S)
  • Έλεγχος της τιμής της πτώσης τάσης (ΔU) [V] ή σχετική τιμή (Δu%) του καλωδίου, για την επιλεγμένη διατομή (S)
  • Επιλογή διατάξεων απομόνωσης και διακοπής, προστασίας για υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα, προστασίας για ηλεκτροπληξία, προστασίας για κρουστικές υπερτάσεις κ.λπ.
  • Αιτιολόγηση στον τρόπο και τη σειρά συνδεσμολογίας των παραπάνω διατάξεων (παραστατικό και μονογραμμικό διάγραμμα ηλεκτρικού πίνακα
  • Πρακτική εφαρμογή
  • Επίδειξη εφαρμογής με πρόγραμμα σχεδίασης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ηλεκτρολόγους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, επαγγελματίες και φοιτητές,  Στελέχη Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικό Τμήμα φορέων

 

Εισηγητής

Στέφανος Τουλόγλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
π. Εκπαιδευτικός Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Επιστημονικός Σύμβουλος Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού
Συγγραφέας Τεχνικών Βιβλίων Ειδικότητας
Μέλος του ΟΣΔΕΛ

 

Οφέλη

 • Σημειώσεις με εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί)

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

12 ώρες

Εισηγητής:

Στέφανος Τουλόγλου

Στέφανος Τουλόγλου

Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και από το 1982 μέχρι το 2015 διατέλεσε εκπαιδευτικός της Σιβιτανιδείου Σχολής (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Διαθέτει συγγραφικό έργο σε τεχνικά βιβλία ειδικότητας Ηλεκτρολόγου και εκτενή αρθρογραφία σε τεχνικά περιοδικά και εφημερίδες για διάφορα ηλεκτρολογικά θέματα
Περισσότερα