Αρχές Μελέτης και Κατασκευής Υγροθερμομόνωσης Κτιριακού Κελύφους

Από: 175.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

12 ώρες

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Ότι χρειάζεται να γνωρίζει ο Μηχανικός & ο Εργολάβος περί Υγροθερμομόνωσης Κτιριακού Κελύφους, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σε ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Ένα σεμινάριο που έρχεται να καλύψει τις μεγάλες ελλείψεις στο γνωστικό αντικείμενο της υγροθερμομόνωσης  και να αναδείξει τα πολλά και συνηθισμένα σφάλματα στην εφαρμογή, με εισηγητή έναν από τους κορυφαίους στο είδος στην Ελλάδα.

Αντικείμενο

Το σεμινάριο καλύπτει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο περί υγροθερμομόνωσης  αναδεικνύοντας τα φαινόμενα από τα οποία πρέπει να προστατευθεί το κτιριακό κέλυφος και τις αιτίες που τα δημιουργούν  και αναλύει συνήθεις εφαρμογές και προβλήματα που ανακύπτουν σε επίπεδο μελέτης και εφαρμογής.

Η ύλη του σεμιναρίου διαρθρώνεται στα εξής μέρη:

ΜΕΡΟΣ Ι
Διάρκεια: 4 ώρες

1. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Πηγές Υγρομετρικών Φορτίων

2. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Οι ιδιότητες των δομικών υλικών

3. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Συσσώρευση Υγρομετρικών Φορτίων

4. Αρχές Υγροθερμικής Ανάλυσης – Διαχείριση περιβαλλοντικών φορτίων μέσω της Υγροθερμομόνωσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Διάρκεια: 4 ώρες

1. Αρχές Σχεδιασμού – ΚΕΝΑΚ και Υγροθερμομόνωση – Ο ρόλος των συντελεστών λ, μ στην Υγροθερμομόνωση

2. Αρχές Σχεδιασμού – Το φαινόμενο του ‘Άρρωστου Κτιρίου

3. Αρχές Σχεδιασμού – Θερμογέφυρες και Διαχείριση Υγρομετρικών Φορτίων

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Διάρκεια: 4 ώρες

1. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης κτιριακών ακμών

2. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης πλαγιοπληρώσεων

3. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης δώματος

4. Μελέτη Εφαρμογής Υγροθερμομόνωσης υπογείων

Υλικό

  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
  • Διανομή και εκμάθηση 2 λογισμικών (full working demo)
  • Αποσπάσματα βιβλιογραφίας
  • Υπολογιστικά φύλλα excell
  • PDF αρχείο με ερωτήσεις – απαντήσεις από τους συμμετέχοντες κατά την εκπόνηση εργασίας και τον εισηγητή αντίστοιχα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

12 ώρες

Εισηγητής:

Χρήστος Ροδόπουλος

Χρήστος Ροδόπουλος

Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd
Περισσότερα