ΚΑΝ.ΕΠΕ – Εφαρμογή στην μελέτη & την κατασκευή

Από: 100.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

14 ώρες

Εισηγητής:

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Dipl-Ing, Msc, PhD
Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Μέλος της επιτροπής έρευνας των EN1998-1, ΕΝ1998-3 και ΚΑΝΕΠΕ

Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) με εισηγητή τον Δρ. Τηλέμαχο Παναγιωτάκο  σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής. Γίνεται λεπτομερής ανάλυση στο ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Κανονισμού και δεν περιλαμβάνονται οι μερικές τροποποιήσεις του.

Αντικείμενο

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην σωστή εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ σε μέλετη και κατασκευή και κατά την διάρκειά του παρουσιάζονται παραδείγματα με βήμα προς βήμα ανάλυση και επισημαίνονται συνήθη σφάλματα και τρόποι επίλυσής τους.

Επιπλέον γίνεται ανάλυση και αποσαφήνιση του κανονισμού ανά κεφάλαιο και συγκεκριμένα:

 • Σκοπός – πεδίο εφαρμογής – υποχρεώσεις & ευθύνες
 • Βασικές αρχές κριτήρια και διαδικασίες
 • Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού
 • Βασικά δεδομένα αποτίμησης και ανασχεδιασμού
 • Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση
 • Βασικά προσομοιώματα συμπεριφοράς
 • Προσδιορισμός συμπεριφοράς δομικών στοιχείων
 • Έλεγχοι ασφάλειας
 • Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης
 • Κατασκευή – Διασφάλιση ποιότητας – Συντήρηση

Υλικό

 • Παρουσίαση του εισηγητή
 • Παραδείγματα μελέτης
 • Αποσπάσματα βιβλιογραφίας
 • Άλλα χρήσιμα αρχεία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

14 ώρες

Εισηγητής:

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Dipl-Ing, Msc, PhD
Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Μέλος της επιτροπής έρευνας των EN1998-1, ΕΝ1998-3 και ΚΑΝΕΠΕ

Περισσότερα