Πληροφορίες Εισηγητή

Αθανάσιος Κοντιζάς

Dipl-Ing, Msc

Msc πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στις στατικές μελέτες κτιριακών έργων ειδικών απαιτήσεων σχεδιασμού – Σύμβουλος μηχανικός σε μεγάλα έργα υποδομής – Μέλος του Τense Αrchitecture Νetwork από το 2004

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού – ΕΜΠ 1989

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  “Σχεδιασμός & Ανάλυση Δομικών Έργων” – ΕΜΠ 2000

Μελετητής Δημοσίων Έργων – κατ. 8 Στατικά (τάξης Γ)

Εξειδίκευση στην στατική και δυναμική ανάλυση και αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία για νοσοκομεία, βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, υπόγεια parking, θέατρα, γραφεία, κατοικίες

Εξειδίκευση στην στατική αποκατάσταση και αναβάθμιση ιστορικών και υφιστάμενων κτιρίων

Σύμβουλος Μηχανικός σε μεγάλα έργα υποδομής και υπόγεια έργα (οδικά έργα, σήραγγες, γέφυρες κλπ)

 

Επιλεγμένα Έργα

  • Gaea Εμπορικό Κέντρο (2007)
  • Loy System Κτίριο Γραφείων (2007)
  • San Stefano Ξενοδοχειακό Συγκρότημα (2008)
  • Εμπορικό Κέντρο στην Κραϊόβα (2006)
  • Αποκατάσταση κτιρίου ΜΙΝΙΟΝ (20005)
  • Κολυμβητήριο Σπατών (2008)
  • Όλα τα βραβευμένα έργα του Tense Architecture Network από το 2004

Σεμινάρια