Πληροφορίες Εισηγητή

Αργυρός Αργυρίδης

Dipl-Ing, Msc, PhD

Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ με ερευνητικό έργο στην υλοποίηση αυτόματων μεθόδων από τηλεπισκοπικά δεδομένα

Βιογραφικό

Ο Δρ. Αργυρός Αργυρίδης είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός. Αποφοίτησε το 2010 από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του ΕΜΠ.

Το 2017 περάτωσε την εκπόνηση της διδακτορικής του εργασίας στον Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη διερεύνηση και υλοποίηση μεθόδων ανάλυσης εικόνας, μηχανικής μάθησης, και τεχνητής ευφυΐας για την υλοποίηση αυτόματων μεθόδων από τηλεπισκοπικά δεδμένα.

Έχει ασχοληθεί με την αυτόματη χαρτογράφηση κτιρίων, τον εντοπισμό μεταβολών κτιρίων, την αυτόματη χαρτογράφηση Αιγιαλού βάσει των κριτηρίων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., και τη χαρτογράφηση Γεωμορφών. Έχει εργαστεί στην υλοποίηση συστημάτων GIS τόσο σε ερευνητικά προγράμματα (H2020, EC, ΕΣΠΑ) όσο και εμπορικές GIS εφαρμογές (Ελλάδα, Μάλτα).

Έχει εμπειρία σε αρκετές γλώσσες (C/C++, Python, PHP, Javascript/Typescript) και τεχνολογίες (Orfeo Toolbox, QGIS, ArcGIS Enterprise, PostgreSQL, MongoDB, MySQL, OpenCV κ.α.).

Έχει επίσης ασχοληθεί με δασικές πραγματογνωμοσύνες και ενστάσεις κατά την κατάρτιση δασικών χαρτών για λογαριασμό ιδιωτών.

Σεμινάρια