Πληροφορίες Εισηγητή

Γραμματή Μπακλατσή

Dipl-Ing, Msc

Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (1989) – Msc Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Βιογραφικό

Η Γραμματή Μπακλατσή είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , αποφοίτησε το 1989 από το ΑΠΘ  και στη συνέχεια   απέκτησε  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ( Μάστερ)   στην      Χωροταξία, Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για θέματα Νομιμότητας , Διοίκησης , Οργάνωσης ,Πολεοδομικής Νομοθεσίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                    

 • Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 1989 με αρ. μητρώου: 58519 και εργάζεται  ως διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός
 • Από το 1993 έως το   2003  εργάστηκε  ως Σύμβουλος  του Δημάρχου Βόλου σε Τεχνικά  και Πολεοδομικά θέματα
 • Από το 2003 έως το 2013  εργάστηκε ως Προϊσταμένη Τμήματος  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλου ( Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).
 • Από το 2013  μέχρι σήμερα διατηρεί  Τεχνικό Γραφείο  Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Μελετών Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων στο Βόλο ως Τοπογράφος Μηχανικός – Πολεοδόμος Μηχανικός

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

•  Έχει  καταρτίσει και εκτελέσει   πολλές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Έχει διδάξει σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως :  στο  1ο ΙΕΚ Βόλου , στη ΝΕΛΕ  Ν.  Μαγνησίας , στο  Νομαρχιακό ΚΕΚ (ΚΕΚΑΝΑΜ) , στο ΚΕΚ του Δημοτικού Εκπαιδευτικού Οργανισμού Βόλου (ΔΕΟΒ)  , στο 2ο ΙΕΚ Βόλου και  έχει δώσει πλήθος διαλέξεων  για την πολεοδομική Νομοθεσία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Έχει συμμετάσχει κατά την επαγγελματική πορεία σε πολλές επιστημονικές επιτροπές όπως :

 • Επιτροπή Πολεοδομικών Θεμάτων Δήμου Βόλου
 • Εκρόπωπος του ΤΕΕ στην Επιτροπή Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών
 • Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας ΤΕΕ Μαγνησίας
 • Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών- Επιστημονικών θεμάτων και Νέων Μηχανικών του ΤΕΕ Μαγνησίας
 • Επιτροπή του ΤΕΕ για την Κατάρτιση Πρότασης για το Δ΄ Κ.Π.Σ
 • Επιτροπή Επίβλεψης Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ Ν. Μαγνησίας
 • Συντονίστρια Ομάδας Εργασίας για : α) το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα  Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου, β) των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ της Μαγνησίας
 • Επιτροπή Παρακολούθησης μελέτης παράκαμψης Π.Σ. Βόλου
 • Επιτροπή Σύνταξης πρότασης για τα Ολυμπιακά έργα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004
 • Επιτροπή Σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης  των  Ολυμπιακών  Αγώνων του 2004

Σεμινάρια