Πληροφορίες Εισηγητή

Ιωάννης Παππάς

Dipl-Ιng, Msc, PhD

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός διαπιστευμένος Εκπαιδευτής ως προς το σχεδιασμό Παθητικών Κτιρίων, δίδασκε έως πρόσφατα το αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό

Ο Δρ Ιωάννης ΠΑΠΠΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της GREEN EVOLUTION AE, και Διευθυντής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού για την περιοχή της Μεσογείου. Είναι Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, με πάνω από 29 χρόνια εμπειρίας σε διάφορους τομείς της επιστήμης, με επίκεντρο την Αειφορία του Τουρισμού, την ενεργειακή απόδοση και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα σε υποδομές και κτίρια, τον έλεγχο ή την παροχή συμβουλών στην πιστοποίηση εταιρειών και στην τεχνολογική εφαρμογή των μεθοδολογιών προσαρμογής και μετριασμού του κλίματος. Είναι επικεφαλής Αξιολογητής του GSTC για Προορισμούς στην EMEA, Επιθεωρητής στα πιο σημαντικά συστήματα πιστοποίησης Αειφόρου Τουρισμού, για ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και Προορισμούς, καθώς και επικεφαλής εκπαιδευτής του GSTC για την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, είναι επικεφαλής της Ομάδας του GSTC για την συμφωνία με το Υπουργείο Τουρισμού στο θέμα Αειφορία και νέα Εθνική Στρατηγική. Ο κ. Παππάς είναι διαπιστευμένος Εκπαιδευτής ως προς το σχεδιασμό Παθητικών Κτιρίων, ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια δίδασκε το ίδιο αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σεμινάρια