Πληροφορίες Εισηγητή

Ιωάννης Τριγώνης

Dip.Eng - Μ.Sc

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc με μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής σε θέματα Φωτογραμμετρίας και χρήσης ΣμηΕΑ

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Τριγώνης την τελευταία δεκαετία έχει εκπονήσει ένα πλήθος φωτογραμμετρικών project τόσο για τεχνικές εταιρείες όσο και για δημόσιους φορείς τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

-Αστικές και ημιαστικές εκτάσεις για κτηματογραφήσεις, πολεοδομικές μελέτες, μελέτες οδοποιίας, αναπλάσεις κα

-Αποτυπώσεις πεδινών και ορεινών εκτάσεων για ένα πλήθος μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, εγκατάστασης ΑΠΕ, ΧΥΤΑ, δασικού κτηματολογίου κα

-Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών κτιρίων, μνημείων, γεφυρών  κλπ για γεωμετρική τεκμηρίωση και μοντελοποίηση

-Λεπτομερείς αποτυπώσεις σύνθετων κατασκευών (μεταλλικών, σύμμεικτων κλπ)

Έχει επίσης συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων ως εισηγητής (ΣΑΤΜ, ISPRS).  Μαζί με τον κ. Απόστολο Ντέρη Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Α.Π.Θ. M.Sc υπήρξαν εισηγητές στο workshop του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κατά το συνέδριο topo@drone 2018 και στο σεμινάριο του ΤΕΕ (2019) “ΣμηΕΑ & Μηχανικοί”.

Σεμινάρια