Πληροφορίες Εισηγητή

Κυριακή Πετρίδου

Dip.Eng - Μ.Sc

Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων (Τ.ΕΑΘ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Βιογραφικό

Η Κυριακή Πετρίδου είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως συνεργάτης σε μελετητικές εταιρείες.

Συμμετείχε στην Ομάδα Επίβλεψης Μελετών του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997», καθώς και στην Ομάδα Επίβλεψης Μελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Συμμετείχε στην Ομάδα Διοίκησης Έργου και Επίβλεψης Μελετών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για τα κτίρια 1 & 2.

Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ με αντικείμενο τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σε διεθνή workshop με θέμα τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Από το 2006 είναι στέλεχος του Τμήματος Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Σεμινάρια