Πληροφορίες Εισηγητή

Νικόλαος Παπαναστασίου

BSc - MSc Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ – MSc Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Παπαναστασίου είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

Έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρείες σχετικές με θέματα Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως είναι οι υδραυλικές πόρτες, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και η θέρμανση/ψύξη. Από το 2009 και την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων ασχολήθηκε με την κατασκευή και πώληση τους αρχικά ως ελεύθερος επαγγελματίας και στη συνέχεια από το 2013 ως συνεργάτης σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης που δραστηριοποιείται στον χώρο επίσης από το 2009.

Κατά την εργασία του στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχει ασχοληθεί με το σύνολο των εργασιών με τις οποίες μπορεί να εμπλακεί ένας μηχανικός, όπως:

  • Πώληση φωτοβολταϊκών
  • Αδειοδοτική διαδικασία όλων των βαθμίδων
  • Σχεδιασμό συστήματος και προμέτρηση
  • Προμήθειες υλικών
  • Συντονισμός συνεργείων κατασκευής
  • Εργοδηγός κατασκευής
  • Commisioning έργου
  • Συντήρηση έργου

Η θέση του στην εταιρεία που συνεργάζεται είναι Υπεύθυνος Τομέα Φωτοβολταϊκών.

Σεμινάρια