Πληροφορίες Εισηγητή

Σίμος Σίμος

Dipl-Ing

Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ΑΠΘ (1990) με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Βιογραφικό

Εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής από το 1992. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία και μεγάλη εξοικείωση σε μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων. Έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε μεγάλο αριθμό μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων οικοδομικών έργων , έργων ΑΠΕ και έργων υποδομής. Επίσης έχει εργασθεί ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ και σε σεμινάρια εκπαίδευσης μηχανικών .Διαθέτει μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 09 (μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων , τάξης Γ΄) και στην κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες , 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες τάξης Α’). Είναι ενεργειακός επιθεωρητής Γ’ Τάξεως και ενεργειακός ελεγκτής Β’ Τάξεως. Υπήρξε μέλος σε διοικητικά όργανα συλλόγων μηχανικών και του ΤΕΕ Ανατ. Στερεάς από το 2002 έως το 2018

Σεμινάρια