Πληροφορίες Εισηγητή

Στέφανος Τουλόγλου

Dipl-Ing

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ – π. Εκπαιδευτικός Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής – Επιστημονικός Σύμβουλος – Συγγραφέας Τεχνικών Βιβλίων Ειδικότητας Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού – Μέλος του ΟΣΔΕΛ

Βιογραφικό

Ο Στέφανος Τουλόγλου είναι Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της  Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και από το 1982 μέχρι το 2015 διατέλεσε εκπαιδευτικός της Σιβιτανιδείου Σχολής (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Διαθέτει συγγραφικό έργο σε τεχνικά βιβλία ειδικότητας Ηλεκτρολόγου και εκτενή αρθρογραφία σε τεχνικά περιοδικά και εφημερίδες για διάφορα ηλεκτρολογικά θέματα. Έχει συμμετοχές σε ομάδες εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων και συμμετοχές σε ομάδες εργασίας για την αναβάθμιση της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το ΕΚΠΑ, το ΤΕΙ Λάρισας και το ΕΑΙΤΥ. Έχει πιστοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκπαιδευτή ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και ως KNX Partner. Είναι εισηγητής σεμιναρίων για ηλεκτρολογικά θέματα. Από το 2003 μέχρι το 2010 διατέλεσε Επιστημονικός Σύμβουλος στην εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού «ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» σε θέματα τεχνικής ΚΝΧ, από το 2011 μέχρι το 2017 διατέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού στην εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού «ΑΣΤΡΟΝ – Electric», ενώ, από το 2017 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ως Επιστημονικός Σύμβουλος Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού και είναι εξωτερικός συνεργάτης της εταιρίας Ηλεκτρολογικού Υλικού «Lamper». Είναι μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.).

Σεμινάρια