Πληροφορίες Εισηγητή

Φυλλίτσα Β. Καραντώνη

Dipl-Ing, Msc, PhD

Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών – Διδάσκει Φέρουσα Τοιχοποιία, Ξύλινες Κατασκευές, Τεχνική Μηχανική και Δομικά Υλικά

Βιογραφικό

Η Φ. Καραντώνη φοίτησε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, όπου έκανε και την διδακτορική της διατριβή με αντικείμενο τις ενισχύσεις κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο  ίδιο Τμήμα και διδάσκει μαθήματα Τοιχοποιίας, Ξύλινων Κατασκευών, Τεχνική Μηχανική και μέρος των Δομικών Υλικών. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις για θέματα τοιχοποιίας σε ημερίδες και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει διδάξει στην Θεματική Ενότητα Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές τα μαθήματα Σεισμικές Βλάβες και Επισκευές και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών.

Έχει χρηματίσει μέλος του ΔΣ του ΟΑΣΠ (2014 – 2017), μέλος ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (2014-2017) και αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΟΑΣΠ (2011-2014).

Είναι επίσης: Μέλος της 4μελούς Ομάδας Εργασίας για την Ευρωκώδικα 6, της Τεχνικής Επιτροπής 67 του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ/ΤΕ 67), Μέλος της 6μελούς Ομάδας Εργασίας για τον Ευρωκώδικα 5, Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Τεχνική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, μέλος της Ομάδας Μελέτης του ΟΑΣΠ για την σύνταξη του Κανονισμού Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ).

Το συγγραφικό της έργο αποτελείται από:

Βιβλία

  1. Φέρουσες Τοιχοποιίες, Φ.Β. Καραντώνη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, τελ. έκδοση, σελ 227, Πάτρα 2006
  2. Σχεδιασμός-Ανασχεδιασμός Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, τελ. έκδοση, σελ 286, Πάτρα 2007
  3. Κατασκευές από Τοιχοποιία, σχεδιασμός και επισκευές, Εκδόσεις Παπασωτηρίου Α΄ Έκδοση σελ 530. Αθήνα 2004
  4. Κατασκευές από Τοιχοποιία, σχεδιασμός και επισκευές, Εκδόσεις Παπασωτηρίου Β΄ Έκδοση, σελ 528., Αθήνα 2012

Σημειώσεις

  1. Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 6, Ε. Βιντζηλαίου, Φ. Καραντώνη, Κ. Στυλιανίδης, ΤΕΕ σελ 107, Αθήνα 2009
  2. Παραδείγματα Εφαρμογής του Ευρωκώδικα 6, Ε. Βιντηλαίου, Φ. Καραντώνη, Κ. Στυλιανίδης, ΤΕΕ σελ 51, Αθήνα 2009

Κεφάλαια σε Κανονισμούς

  1. Κεφάλαιο 5, Ανάλυση, Πανταζοπούλου Σ. , Καραντώνη Φ., στο “Προσχέδιο Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιποιίας”, 5.1 – 5.42, Αθήνα 2014

Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Karantoni F.V., Manalis Y., Chapter 18: Parametric seismic assessment of a non-symmetric stone masonry building with flexible floors, in Seismic Assessment, Behavior and Retrofit of Heritage Buildings and Monuments, edited by Psyharis, Pantazopoulou and Papadrakakis, Springer, 429-448, 2015
  2. S. Pantazopoulou, F. Karantoni, M. Papadopoulos, Chapter 5: Criteria for seismic assessment at State of The Art Report for the Analysis Methods for Unreiforced Masonry Heritage Structures and Monuments, editor Pantazopoulou S.J., 66-76, Athens, 2013

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Έχει γράψει και παρουσιάσει 40 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και 10 εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά

Επαγγελματικό Έργο

Παραλλήλως με τα Ακαδημαϊκά καθήκοντα εξάσκησε ελεύθερο επάγγελμα στα πλαίσια του οποίου πραγματοποίησε πραγματογνωμοσύνες αφορώσες βλάβες κτιρίων και εκπόνησε στατικές μελέτες αποκατάστασης.

Σεμινάρια