Πληροφορίες Εισηγητή

Inforest Research

Εταιρεία Πληροφορικής

Από το 2003 εταιρεία με σκοπό την παροχή τεχνολογίας πληροφορικής για τις επιστήμες της γης

Βιογραφικό

Η Inforest Research  ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την παροχή τεχνολογίας πληροφορικής για τις επιστήμες της γης. Οι γεωχωρικές εφαρμογές, η απόκτηση και ανάλυση εικόνων παρατήρησης γης, (Eearth Observation), η μεταπώληση και προσαρμογή λογισμικού, οι υπηρεσίες, η παροχή συμβουλών και η εκπαίδευση στην τηλεπισκόπηση (Earth Observation) και την γεωπληροφορική (Geo Informatics – Geo-computation- GIS) είναι βασικά συστατικά της επιχείρησης.

Οι επιστημονικοί κλάδοι που εκπροσωπούνται στο συνεργατικό δίκτυο της εταιρείας καλύπτουν: Πληροφορική μηχανική, Τοπογραφία, Αεροφωτογραφία, Φωτογραμμετρία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Δασοκομία, Γεωργία & Γεωλογία.

Στα σχεδόν είκοσι χρόνια της δραστηριότητάς της, η εταιρία προσφέρει στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή κοινότητα γεωπληροφορικής στον τόπο μας (και όχι μόνο), λύσεις που αντικειμενικό σκοπό έχουν την βελτίωση των ατόμων, κοινοτήτων και οργανισμών ως φορείς ενδυνάμωσης της ανάπτυξης, προόδου και επίλυσης προβλημάτων.

Σεμινάρια