Πληροφορίες Εισηγητή

Δημήτριος Στάβαρης

Dipl-Ing, Msc

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στις στατικές μελέτες κτιριακών έργων

Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Στάβαρης είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι σπουδές του περιλαμβάνουν το προδιδακτορικό πρόγραμμα σπουδών “Προκεχωρημένη Μηχανική” του ΔΠΘ, φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και το πρόγραμμα δια βίου μάθησης “Ανάλυση, εκτίμηση και εφαρμογή δομητικής ενίσχυσης, επισκευής και προστασίας βάσει ΕΝ 1504” της TUV Austria .

Είναι μελετητής δημοσίων (κατ. 8 Στατικά) και ιδιωτικών έργων, πιστοποιημένος στην εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 1504 για συντήρηση και επισκευή κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (ΤUV Austria).

Στο ενεργητικό του έχει πλήθος από στατικές μελέτες νέων κατασκευών και αποτίμησης και ενίσχυσης υφισταμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα και φέρουσα τοιχοποιία.

Από το 2007 συμμετέχει ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια για μηχανικούς με αντικείμενο την χρήση λογισμικών για στατικές μελέτες.

Σεμινάρια